Zakończenie Projektu „WYWALCZ JEJ WOLNOŚĆ LUB ZGIŃ” – 20 grudnia 2016 r.