Podsumowanie mazowieckiej części Projektu (17.12.2015 r.)