Obrady komisji jurorskiej oceniającej prace konkursowe (06.06.2016 r.)