Nowy Projekt…

3 września, 2017

Rozpoczynamy nowy Projekt z kategorii BO WARTO PAMIĘTAĆ. Tym razem zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych
i ponadgimnazjalnych do udziału w Programie  pn.: „SŁUŻBA OJCZYŹNIE JEST MOIM PRAWEM –  za przykładem gen. Józefa Hallera”, którego głównym celem jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz promowanie i kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez nowatorskie upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z „Błękitną Armią” i generałem Józefem Hallerem.

Więcej szczegółów → zobacz