Konkursy

Upamiętnianie rocznic i osób w szkole zgłoszonej do projektu zakłada przeprowadzenie w danym miejscu trzech działań włączonych w ramy ogólnopolskich konkursów:
KONKURS na PLAKAT
promujący dane wydarzenie
lub postać historyczną.
• Regulamin Konkursu → do pobrania
KONKURS dla NAUCZYCIELI
na autorski scenariusz lekcji historii
dotyczącej wybranej rocznicy lub postaci.
• Regulamin Konkursu → do pobrania
 Formularz Raportu → do pobrania
KONKURS na zorganizowanie WYDARZENIA
poświęconego danej rocznicy historycznej
lub przypominanej postaci. Dzieci pod kierunkiem
nauczyciela przygotują scenariusze takiego wydarzenia
(np. spotkanie tematyczne dla rówieśników,
wieczornica, apel dla całej szkoły) i zrealizują je
dokumentując jego przebieg (raport z realizacji,
zdjęcia lub nagrania filmowe wydarzenia).
• Regulamin Konkursu → do pobrania
 Formularz Raportu → do pobrania
KONKURS na przygotowanie 5 minutowego FILMIKU
promującego historię i odpowiadającego na pytanie
„Dlaczego warto pamiętać o ważnych dla Polski
i lokalności wydarzeniach i postaciach.
• Regulamin Konkursu → do pobrania
WYNIKI KONKURSOWE
 Konkurs na FILMIK (III. cz. Projektu) → do pobrania 
 Ogólna klasyfikacja projektowa po III. cz. → do pobrania
Konkurs na SCENARIUSZE lekcji (II. cz. Projektu) → do pobrania 
 Konkurs na WYDARZENIE rocznicowe (II. cz. Projektu) → do pobrania 
 Konkurs PLASTYCZNY (II. cz. Projektu) → do pobrania 
 Ogólna klasyfikacja projektowa po II. cz. → do pobrania
 Konkurs na SCENARIUSZE lekcji → do pobrania 
 Konkurs na WYDARZENIE rocznicowe → do pobrania 
 Konkurs PLASTYCZNY → do pobrania 
 Ogólna klasyfikacja projektowa po I. cz. → do pobrania 
 Dla placówek z Mazowsza → do pobrania