Terminy

PRZEBIEG PROJEKTU

 

25 września
2015 r.
Ostateczny termin nadsyłania ZGŁOSZEŃ placówek do Projektu
do 26 września
2015 r.
Opublikowanie na stronie Fundacji www.fundacjabowarto.pl wykazu placówek zgłoszonych do projektu i regulaminów wszystkich konkursów
od 26 września
do 30 listopada 2015 r.
Organizacja wydarzeń rocznicowych z historii Polski w placówkach zgłoszonych do Projektu (1 cz. Projektu)
do 4 grudnia
2015 r.
Przesłanie do biura Fundacji prac plastycznych, scenariuszy i raportów z realizacji wydarzeń rocznicowych z historii Polski przygotowanych zgodnie z regulaminami konkursowymi
15-18 grudnia
2015 r. (1 dzień)
Wręczenie nagród za pierwszą część projektu dla placówek z Mazowsza*
od 4 stycznia
do 30 kwietnia 2016 r.
Organizacja wydarzeń rocznicowych z historii lokalnej w placówkach zgłoszonych do Projektu (2 cz. Projektu)
do 10 maja
2016 r.
Przesłanie do biura Fundacji prac plastycznych, scenariuszy i raportów z realizacji wydarzeń rocznicowych z historii lokalnej przygotowanych zgodnie z regulaminami konkursowymi
1 – 21 maja
2016 r
Przygotowanie filmików konkursowych pt.: „Bo warto pamiętać…” (3 cz. Projektu)
do 31 maja
2016 r.
Przesłanie do biura Fundacji ww. filmików konkursowych
16 czerwca
2016 r.
Podsumowanie Projektu
(wręczenie nagród za wszystkie części Projektu) Warszawa
1 – 14 lipca
2016 r.
14 dniowe wakacyjne warsztaty archeologiczne

 

*) w związku z otrzymaniem dotacji na pierwszą część projektu z Ministerstwa Obrony Narodowej prace nadesłane przez reprezentacje z Mazowsza będą oceniane zarówno na poziomie województwa mazowieckiego, jak i na poziomie ogólnopolskim. Dlatego też podsumowanie pierwszej części Projektu dla województwa mazowieckiego odbędzie się w grudniu 2015 r. w Warszawie.