Rozpoczęliśmy nowy Projekt

15 października, 2015

IMG_3984

Głównym celem Projektu pn.: BO WARTO PAMIĘTAĆ… będzie pielęgnowanie tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci ze starszych klas szkół podstawowych poprzez upamiętnienie wybranych z historii Polski ważnych rocznic i postaci ważnych dla Polski i dla lokalności z jednoczesnym przekazaniem wiedzy na ten temat i promocją postaw patriotycznych.
♦ WYKAZ PLACÓWEK ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU → zobacz