Raport końcowy

2 września, 2016

raport

Przez praktycznie rok – bo od sierpnia 2015 r. do września 2016 roku – realizowany był Projekt pn. ”BO WARTO PAMIĘTAĆ…”. Jego głównym celem było pielęgnowanie tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci ze starszych klas szkół podstawowych poprzez upamiętnienie wybranych z historii Polski i lokalności ważnych rocznic z jednoczesnym przekazaniem wiedzy na ten temat i promocją postaw patriotycznych. Z otrzymywanych ocen i opinii wynika, że był to ważny i bardzo potrzebny Program niosący za sobą szereg walorów edukacyjnych i społecznych.

► Raport końcowy podsumowujący realizację Projektu