Projektowe szkolenie…

10 października, 2017

9 października rozpoczęły się praktyczne działania w ramach Projektu „SŁUŻBA OJCZYŹNIE JEST MOIM PRAWEM – za przykładem gen. Józefa Hallera”. Pierwszym elementem tego programu było szkolenie dla opiekunów grup zgłoszonych do Projektu. Spotkanie to odbyło się
w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie. Uczestnicy warsztatów oprócz projektowej wiedzy i informacji mieli niecodzienną okazję zapoznać się z historią polskich misji zagranicznych, a także dowiedzieć się o swoistej sztafecie pokoleń w propagowaniu postaw patriotycznych na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Więcej szczegółów → zobacz