Podsumowanie mazowieckiej części Projektu

18 grudnia, 2015

własne 575W czwartek 17 grudnia w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki – Przystanek Historia – w Warszawie podsumowaliśmy mazowiecką część Projektu ”BO WARTO PAMIĘTAĆ…”. Cała uroczystość miała zacnie kameralny charakter. Najważniejsi bowiem byli uczniowie – uczestnicy fundacyjnego programu, którzy w ramach spotkania zaproszeni zostali do udziału w warsztatach historycznych (o odzyskaniu niepodległości i o Danucie Siedzikównej „Ince”) poprowadzonych przez edukatorów IPN. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że młodzież jest gotowa, chętna i bardzo zaangażowana w poznawanie naszej historii o czym świadczą, także programowe dane. Do ogólnopolskiej wersji Projektu zgłosiło się bowiem 51 placówek, a 34 z nich przesłały swoje prace konkursowe z czego 13 to szkoły z Mazowsza. Uczestnicy złożyli do oceny 124 prace plastyczne i 31 raportów z organizacji wydarzeń rocznicowych, w tym 12 z Mazowsza. 26 nauczycieli zaś przygotowało tematyczne scenariuszy lekcji, w tym 11 z Mazowsza. Spośród 3 zaproponowanych wydarzeń najchętniej wybierano 185. rocznicę Powstania Listopadowego (22 placówki). Przytoczone dane nie znaczą jednak, że Projekt został zakończony. Zapewniamy i uspokajamy, że to programowe działanie trwa w najlepsze, a przed uczestnikami kolejne konkursowe etapy i gromadzenie punktów, które po podliczeniu (w czerwcu 2016 r.) pozwolą wyłonić nam zwycięzców i nagrodzić ich wakacyjnym wyjazdem na warsztaty archeologiczne. Nagroda bez wątpienia jest atrakcyjna i możliwa do zdobycia praktycznie jeszcze przez wszystkich. Dlatego jeśli są/znajdą się placówki chętne by włączyć się w nasz Projekt to serdecznie zapraszamy BO naprawdę WARTO PAMIĘTAĆ.