Obrady komisji jurorskich oceniających prace konkursowe (19.05.2016 r.)