Obrady komisji jurorskich oceniających prace konkursowe (10.12.2015 r.)