O projekcie

Głównym celem projektu pn.: ”BO WARTO PAMIĘTAĆ…” będzie pielęgnowanie tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci ze starszych klas szkół podstawowych poprzez upamiętnienie wybranych z historii Polski ważnych rocznic i postaci ważnych dla Polski i dla lokalności z jednoczesnym przekazaniem wiedzy na ten temat i promocją postaw patriotycznych.
Opis syntetyczny Projektu
WYKAZ PLACÓWEK ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU
► RAPORT podsumowujący PROJEKT na MAZOWSZU
► Raport końcowy podsumowujący realizację Projektu

CZĘŚCI PROJEKTU

1) Upamiętnianie rocznic i postaci ważnych dla Polski 
2) Upamiętnianie rocznic i postaci ważnych lokalnie (do poziomu powiatu) 
3) Przygotowanie 5 minutowego filmiku pt.: „Bo warto pamiętać” 
4) Zakończenie części konkursowej Projektu 
5) Wakacyjne warsztaty archeologiczne/historyczne

SZCZEGÓŁY

1) Upamiętnianie rocznic i postaci ważnych dla Polski

Termin: wrzesień – 4 grudnia 2015 r. (ostateczny termin nadesłania prac konkursowych) 
Miejsce: cała Polska
 Regulamin Konkursu → do pobrania
Formularz Raportu → do pobrania
Formularz Raportu → do pobrania

Rocznice wybrane do upamiętnienia (od IX do XI 2015 r.):

► 95. rocznica Bitwy Warszawskiej
► 75. rocznica utworzenia Dywizjonu 303 i jego udział w Bitwie o Anglię
► 185 rocznica powstania listopadowego

2) Upamiętnianie rocznic i postaci ważnych lokalnie (do poziomu powiatu)

Termin: styczeń – 10 maja 2016 r. (ostateczny termin nadesłania prac konkursowych)
Miejsce: cała Polska
Od stycznia do kwietnia 2016 r. upamiętniane będą rocznice lokalne wybrane przez dane placówki.
 Regulamin Konkursu → do pobrania
Formularz Raportu → do pobrania
Formularz Raportu → do pobrania

3) Przygotowanie 5 minutowego filmiku pt.: „Bo warto pamiętać”

Termin: styczeń – 31 maja 2016 r. (ostateczny termin nadesłania prac konkursowych) 
Miejsce: cała Polska
 Regulamin Konkursu → do pobrania

4)  Zakończenie części konkursowej projektu

Termin: 16 czerwca 2016 r. 
Miejsce: Centrum Edukacyjne IPN "Przystanek Historia" - Warszawa

5) Wakacyjne warsztaty archeologiczne/historyczne

Termin: 1 - 14 lipca 2016 r. (14 dni) 
Miejsce: Ośrodek kolonijno-wypoczynkowy "ZIBI" w Chłapowie